محل ورود کاربران سایت مهم ترین اطلاعیه های سایت
کد ملی
رمز عبور
 
رمز عبور خود را فراموش کرده ام
توجه: شرط استفاده از خدمات اين سايت، به منظور عدم سوء استفاده ي افراد غيرکنکوري يا کسانيکه شرکت کننده آزمون امسال نبوده اند  به دو صورت غيررايگان (پرداخت 100000 ريال) و رايگان(ثبت کد رهگيري) مي باشد.
اين سايت چندين سال است که در امنيت کامل در حال فعاليت بوده و طي اين چند سال هيچ کدام از اطلاعات کد رهگيري داوطلبان از سايت خارج نشده است. بهرحال کسانيکه ترس از سوء استفاده اشخاص از کد رهگيري خود را دارند، توصيه مي کنيم از روش غيررايگان(پرداخت مبلغ  100000ريال) استفاده نمايند. هرچند به کليه داوطلبان اطمينان مي دهيم اطلاعات شخصي آنها در دسترس هيچ شخص ثالث يا مرکزي قرار نخواهد گرفت و مسئوليتي متوجه اداره کنندگان اين سايت نخواهد بود.
اسفاده از خدمات اين سايت به منزله قبول شرايط فوق مي باشد.آموزش گام به گام استفاده از تخمين رتبه علوم پزشکي:


1- ثبت نام در اين سايت(کليک روي دکمه ثبت نام در بالا)

2- ورود به صفحه اختصاصي خود و زدن دکمه ويرايش اطلاعات

3- ثبت معدل ليسانس بصورت روبرو (مثال: 18.25) توجه کنيد بجاي / بايد از نقطه استفاده کنيد.

4- زدن دکمه ويرايش

5- مشخص کردن رشته خود در همان صفحه و زدن دکمه ويرايش

6- زدن دکمه تخمين رتبه در بالاي صفحه خود و ورود به سيستم تخمين رشته خود

7- در صفحه بعد سيستم به شما با يکي از دو روش رايگان(با کد رهگيري کنکور) و غير رايگان(پرداخت هزينه) مي توانيد پيش برويد. علت وجود اين مانع بخاطر عدم ثبت اطلاعات غلط از سوي کاربران است.
در صورتيکه کد رهگيري وارد کرديد بايد صبر کنيد تا همکاران ما در سايت، آن را تاييد کنند، اينکار ممکن است 1 تا 24 ساعت طول بکشد.
درصورتيکه ميخواهيد پرداخت آنلاين انجام دهيد متاسفانه امکان پرداخت آنلاين مستقيم از طريق خود سايت در روزهاي اخير با مشکل فني مواجه شده است و شما بايد بصورت غيرمستقيم به سايت sanabook رفته و پرداخت آنلاين را از آنجا انجام دهيد، پس از پرداخت يک شماره رسيد ديجيتالي از طرف آن سايت به شما داده مي شود که شما مي بايست آن را به جاي کد رهگيري در اين سايت وارد کنيد.
 
8- وارد کردن تعداد پاسخ هاي غلط، صحيح و نزده (پس از اعلام کليد)

9- زدن  دکمه شروع تخمين (در صفحه بعد مجددا روي دکمه تخمين رتبه کليک کنيد)

توجه مهم: اگر خواستيد گزينه هاي خود را اصلاح کنيد تا زمان کليد نهايي بايد صبر کنيد. زيرا امکان ويرايش فقط براي يکبار امکانپذير است.


روش پرداخت هزينه نرم افزار تخمين رتبه:
 به سايت sanabook رفته و پرداخت آنلاين را از آنجا انجام دهيد، پس از پرداخت يک شماره کد پيگيري از طرف آن سايت به شما داده مي شود که شما مي بايست آن را به جاي کد رهگيري در اين سايت وارد کنيد.