تخمین رتبه در آزمونهای وزارت بهداشت

مشکلی که بسیاری از شرکت کنندگان آزمون های علوم پزشکی از آن رنج می بردند این بود که 2-3 ماه طول می کشد تا نتایج اعلام شود زیرا در طول این سه ماه هیچ اطلاعی از وضعیت خود در بین سایر رقبا نداشتند. با توجه به سختی و آسانی کنکور هر سال، مقایسه درصد دروس افراد با قبول شدگان سالهای قبل نشاندهنده قبولی یا عدم قبولی افراد نیست. شاید آزمون امسال در رشته شما، بسیار سخت بوده باشد و شما پس از اعلام کلید فکر می کنید در قیاس با قبولیهای سال قبل درصد پایینی کسب کرده اید ولی وقتی خود را با رقبایی که امسال در کنکور شرکت کرده اند مقایسه می کنید متوجه می شوید که وضعیت شما آنچنان هم که فکر می کردید بد نیست. لذا هیچ فرد یا حتی نرم افزاری نمی تواند رتبه افراد را در قیاس با درصدهای سال قبل پیش بینی کند. لذا  با توجه به این موضوع و در راستای سایر خدمات رایگان خود سعی نموده است با اضافه کردن امکان جدیدی در سایت اقدام به حل مشکل داوطلبان کنکور ارشد امسال نماید.

 

سوال: نحوه تخمین رتبه در نرم افزار این سایت چگونه است؟

پاسخ: نحوه انجام تخمین رتبه به این صورت خواهد بود که پس از اعلام کلید، شرکت کنندگان به این سایت آمده و تعداد سوالات صحیح، غلط و نزده هر درس را قرار داده و پس از زدن دکمه تخمین، رتبه خود را در بین رقبای هم رشته ای که قبل از آن به سایت آمده و اطلاعات خود را گذاشته اند مشاهده خواهد نمود. در این سیستم علاوه بر رتبه کل، شما می تونید رتبه خود در هر درس را مشاهده نمایید. نکته جدید و جالب اینجاست که شما پس از هر بار ورود به صفحه خود در سیستم تخمین رتبه، می توانید از رتبه ی جدید خود در بین رقبایی که بعد از شما به سیستم آمده اند مطلع شوید. در حقیقت این سیستم رتبه شما را همزمان با اضافه شدن افراد بیشتر، بصورت لحظه ای و آنلاین نشان خواهد داد. با افزایش تعداد رقبا شما می توانید وضعیت خود را در آزمون امسال بهتر پیش بینی کنید.

 

سوال: آیا استقبال از این طرح به این حد خواهد بود که تعداد زیادی از رقبای هم رشته من برای تخمین رتبه خود به اینجا بیایند؟

پاسخ: خوشبختانه بدلیل آشنایی اکثر دانشجویان و  فارغ التحصیلان علوم پزشکی و زیست با سایت علوم پزشکی و تجربه قبلی این نرم افزار، اینجا تنها مکانی است که امکان تجمع بیشتر شرکت کنندگان را پس از اعلام کلید آزمون خواهد داشت. پس فراموش نکنید رقبای شما پس از اعلام کلید، در این سایت منتظر شما هستند...

 

توصیه: برای شرکت بیشتر داوطلبان، این خبر را به دوستان و البته رقبای کنکوری خود برسانید.